Welkom op de website van Zielman de Velde B.V.

Zielman de Velde B.V. is in 1968 opgericht als Loonbedrijf W. Zielman door de heer W. Zielman de huidige directeur.

Geschiedenis
In het allereerste begin was het vooral het stropersen in de Noordoost- en Flevopolder waar de heer W. Zielman zijn geld mee verdiende. Al gauw breidde het agrarisch loonwerk zich uit tot o.a. inkuilen, mestverwerking, slootonderhoud, landverbeteringen, etc. In 1972 werd de eerste mobiele graafmachine gekocht (een Atlas 1200) die vooral gebruikt werd voor het mestladen en voor de rest ingezet werd in het grondwerk, voornamelijk in de verkaveling. Anderhalf jaar later werd de tweede mobiele graafmachine gekocht.

In 1981 is het bedrijf omgezet van eenmanszaak naar een BV. Vanaf die tijd zijn vooral de werkzaamheden in het grondwerk sterk toegenomen, ook het aannemen van grond-, weg- en waterbouwwerken begon geleidelijk aan enige vorm te krijgen.

In 2014 heeft W. Zielman B.V. een doorstart gemaakt en gaat nu verder als Zielman de Velde B.V.

Huidige situatie
Op dit moment bestaan de belangrijkste werkzaamheden bij Zielman de Velde B.V. uit het aannemen van grond-, weg- en waterbouwwerken, daarnaast cultuurtechnischwerk en het agrarisch loonwerk. Sinds 2003 is het meet- en uitzetwerk toegevoegd tot de activiteiten. Het meet- en uitzetwerk wordt verricht met de modernste GPS apparatuur. Begin 2010 is de eerste graafmachine aangeschaft met een Topcon GPS-bediening. Deze GPS-bediening is op de Case 290 gekomen deze graafmachine heeft een standaard giek en een giek van 18m. De GPS-bediening zit op beide gieken.

© SEIC.nl