Aannemersbedrijf van grond-, weg- en waterbouwwerken.

Vanaf 1972 houdt Zielman de Velde B.V. zich naast loonwerk, waarmee in 1968 begonnen is, ook bezig met de grond-, weg- en waterbouw. In eerste instantie omvatte dit veelal verhuur van grondverzetmachines, grondwerk en kleinschalige waterbouwkundige werken.
Zielman de Velde B.V. was inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf dat actief was in alle soorten werken in de grond-, weg- en waterbouw; van klein cultuurtechnisch onderhoudswerk tot grote infrastucturele werken. Het personeel bestond uit zowel gespecialiseerde als allround vakmensen die ingezet kunnen worden bij verschillende werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw.


Lopende Projecten


Gerealiseerde projecten

Herinrichting Empese & Tondense heide

In opdracht van Natuurmonumenten / Waterschap Vallei en Veluwe / Mts. Grolleman. Details

Afkoppelen Streukelerzijl

In opdracht van Waterschap Groot Salland. Details

Baggeren drie weteringen en vijverpartijen te Hattem

In opdracht van Waterschap Veluwe. Details

Laarmanshoek

In opdracht van Waterschap Regge & Dinkel. Details

Peilbesluit Haerst - Genne

In opdracht van Waterschap Groot Salland. Details

Herinrichting Kadoelerbos, Kadoelerveld, Zwarte Hoek

In opdracht van Vereniging Natuurmonumenten. Details

Waterbeheersing rond het Bargerveen

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied. Details

Onderhoudspaden Jan Slotswijk te Elim

In opdracht van Waterschap Velt en Vecht. Details

Waterfront Hasselt

In opdracht van Gemeente Zwartewaterland. Details

Herstel Voorsterbeek, deelproject hermeander de Adelaar

In opdracht van Waterschap Veluwe. Details

Baggeren Ommerkanaal

In opdracht van Waterschap Velt en Vecht. Details

Baggeren Nieuwe Wetering, Grote Wetering, Loenense Hooilanden, Teuge

In opdracht van Waterschap Veluwe. Details

Thuishaven Grafhorst

In opdracht van De Gilden. Details

Beplanting en natuur herinrichting Odoorn

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied. Details

Poelenplan Eerde

In opdracht van Vereniging Natuurmonumenten. Details

Binnenstad Oost Groningen, vervanging riolering

In opdracht van Gemeente Groningen. Details

Fietspad Plus Nieuwklap - Groningen

In opdracht van Provincie Groningen. Details

Inrichting Bisschopschans, Stadsgaten en Kievitsnest

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied, regio Oost. Details

Waterberging Emmertochtsloot

In opdracht van Waterschap Groot Salland. Details

Herinrichting Molenhoek te Heino

In opdracht van Gemeente Raalte. Details

Aanleg retentievijver en maken brug in plan Zuidbroek

In opdracht van Gemeente Wierden. Details

Groot onderhoud Loon

In opdracht van Gemeente Assen. Details

Bouwrijpmaken Besto terrein te Zwartsluis

In opdracht van Gemeente Zwartewaterland. Details

Fietspad Zuidhorn-Nieuwklap

In opdracht van Provincie Groningen. Details

Alde Faenen

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied, regio Noord. Details

Baggeren Hoenwaard

In opdracht van Waterschap Veluwe. Details

Rioolvervanging en sanering Puttenstraat

In opdracht van Gemeente Zwartewaterland. Details

Onderhouden watergangen district II WGS 2009-2011

In opdracht van Waterschap Groot Salland. Details

Vervangen oevercontructie Oosterdiep Erica-Ter Apel

In opdracht van Provincie Drenthe. Details

Baggeren Stroombreed te Oene

In opdracht van Waterschap Veluwe. Details

Baggeren Zwartsluis

In opdracht van Gemeente Zwartewaterland en Waterscahp Reest en Wieden. Details

Herinrichting It Elan-west

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied, regio Noord. Details

Bouwrijp maken fase 1 Hasselt om de Weede

In opdracht van Gemeente Zwartewaterland. Details

Aanleg waterskivijver

In opdracht van Gemeente Groningen. Details

Kadeverbetering De Zwette

In opdracht van Wetterskip Fryslân. Details

Bouw- en woonrijpmaken Zuidbroek fase 1

In opdracht van Gemeente Wierden. Details

Waterbeheersing Buiten Blok

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied, regio Noord. Details

Aanleg fietspaden Middag-Humsterland

In opdracht van Gemeente Zuidhorn. Details

Aanleg Hitzumerbos te Franeker

In opdracht van Ontwikkelingscombinatie Franeker-Zuid. Details

Ophoging fase 1 Hasselt om de Weede.

In opdracht van Gemeente Zwartewaterland. Details

Inundatieproef De Kiersche wijde

In opdracht van Vereniging Natuurmonumenten. Details

Bosaanleg Achterstebos fase 2

In opdracht van Vereniging Natuurmonumenten. Details

Baggeren en aanbrengen beschoeiing Grutto te Genemuiden

In opdracht van Gemeente Zwartewaterland / Waterschap Groot Salland. Details

Herinrichting en bouwrijpmaken Rondweg te Kampen

In opdracht van Gemeente Kampen. Details

De Stadsregge, fase II Almelo-Wierden

In opdracht van Waterschap Regge en Dinkel. Details

Bouwrijpmaken Kranerweerd te Zwartsluis

In opdracht van Gemeente Zwartewaterland. Details

Aanpassen Veenparkkanaal te Barger Compascuum

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied, regio Noord. Details

Project Mesu-Contentshaar Westerhuizingerveld te IJhorst.

In opdracht van Waterschap Reest en Wieden. Details

Project vernieuwen damwanden sluizen Vechterweerd en Vilsteren te Dalfsen en Vilsteren.

In opdracht van Waterschap Groot Salland. Details

Vervanging damwand Turfland te Lemmer

In opdracht van Gemeente Lemsterland. Details

Project Bouwrijpmaken Kloosterhout II te Assen

In opdracht van Gemeente Assen. Details


Specifieke werkzaamheden

© SEIC.nl