Herinrichting Kadoelerbos, Kadoelerveld, Zwarte Hoek

Het dempen watergangen
Het ontgraven van een gronddepot
Het graven slenken en poelen
Het aanleggen kades
Het aanbrengen van waterbouwkundige constructies
Het plaatsen van rasters
Het ophogen van bestaande paden

Overzicht

© Stamweb.nl