Bosaanleg Achterstebos fase 2

In opdracht van Vereiniging Natuurmonumenten voeren wij het werk "Bosaanleg Achterstebos fase 2" uit. Het uit te voeren werk is gelegen ten noordwesten van Kraggenburg en ten zuidoosten van Marknesse. Het werkterrein grenst aan de Voorsterweg die van Marknesse naar Vollehove loopt.
Het werk bestaat uit het graven van ca 3,5 km beek waarvan 2 km door het Voorstebos, het aanlegen van wandelpaden, het ophogen en aanleggen van kades, het graven en verontdiepen van sloten, het aanbrengen van stuwen en duikers en het planten van bomen.
Aanneemsom 240.000,00.
Uitvoeringstijd: november 2007 tot ca juni 2008.

Overzicht

© Stamweb.nl