Baggeren Nieuwe Wetering, Grote Wetering, Loenense Hooilanden, Teuge

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Onderhoudsbaggerwerk in watergangen en in hoofdzaak:
- het treffen van voorbereidende werkzaamheden;
- het baggeren van lijnvormige watergangen en deponeren van de specie op de oevers: ca. 28 km (met daarin ca. 36.000 m3 baggerspecie)
- het ontgraven en transporteren van de specie naar depot / verwerkingslocatie per as: ca. 6.200 m3
- het vergraven en profileren van taluds t.b.v. van breedspoor onderhoudspad ca. 2.200 m1
- het leveren en aanbrengen / herstellen van ca. 2.170m1 houten beschoeiing;
- Het reinigen van duikers ca. 60 m1
- het reinigen onder ca. 95 stuks bruggen en overkluizingen;
- en het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Overzicht

© Stamweb.nl