Aanleg Hitzumerbos te Franeker

In opdracht van GEM Franeker-Zuid CV (Ontwikkelingscombinatie Franeker-Zuid) wordt door ons aan de rand van Franeker het Hitzumerbos aangelegd.
Het werk bestaat uit het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, wandelpaden, rietvelden en bos. Het eerste jaar zal het onderhoud van het gemaakte werk ook door ons worden uitgevoerd.
Grontmij Drachten houdt namens de opdrachtgever het toezicht op het werk.
Aanneemsom 122.500,00
Uitvoeringstijd: maart 2008 tot juni 2008 ouderhoud tot mei 2009.

Overzicht

© Stamweb.nl