Onderhoudspaden Jan Slotswijk te Elim

Het werk bestaat hoofdzakelijk uit:
Uitvoeren van diverse opruimwerkzaamheden
Herprofileren van de watergangen
Het plaatsen van afrasteringen
Het uitvoeren van overige en bijkomende werken

Overzicht

© Stamweb.nl