Ophoging fase 1 Hasselt om de Weede.

In opdracht van de gemeente Zwartewaterland voeren wij de eerste fase uit van het project "Hasselt om de Weede" te Hasselt. In een tijdsbestek van circa 10 jaar worden in het project Hasselt om de Weede 1200 woningen gebouwd. De eerste fase van het bouwrijpmaken wordt door ons uitgevoerd. Het werk bestaat uit het aanleggen van de wegen en ophogen van het bouwterrein. Er wordt ca. 100.000 m grond ontgraven, vervoerd en verwerkt. Voor de aanleg van de wegen wordt ca. 100.000 m zand aangevoerd.
Aanneemsom: 1.044.000,00.
Uitvoeringstijd: januari tot juni 2008.


Overzicht

© Stamweb.nl