Project Mesu-Contentshaar Westerhuizingerveld te IJhorst.

In opdracht van het Waterschap Reest en Wieden wordt de waterhuishouding langs de Burgmeester van Wijngaardenstraat verbeterd en het natuurgebied De Vledder afgekoppeld van het achterliggende landbouwgebied.
In de oude situatie stroomde het landbouwwater richting De Vledders in de nieuwe situatie moet het water in de tegenovergestelde richting stromen naar het Gemaal Mesu.
Omdat het gemaal hoger ligt dan voorliggende landbouwgebied moet er een grote en diepe sloot worden gegraven om het water bij het gemaal te krijgen. In het natuurgebied De Vledder wordt ca. 12 ha voormalige landbouwgronden (dat in het bezit is van Het Overijsselslandschap) verschraalt door de bouwvoor eraf te graven.
De grond die hierbij vrijkomt wordt gebruikt om de te laag liggende landbouwpercelen langs de Burg. van Wijngaardenstraat op te hogen.
Het werk omvat o.a.; grondwerk ca 45.000 m3, betonriool ca 300 m1, duikers ca 300 m1, kilveren en inzaaien grasland ca 20 ha, afrasteringen 3000 m1.
Aanneemsom 324.000,00. Directie wordt gevoerd door Tauw te Assen.
Start werk december 2006.

Overzicht

© Stamweb.nl