Fietspad Plus Nieuwklap - Groningen

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:
a. dempen en graven watergangen
b. verwijderen en aanbrengen dammen
c. opbreken verharding
d. aanbrengen asfaltverharding
e. aanbrengen verharding beton
f. aanbrengen voorzieningen en markeringen

Overzicht

© Stamweb.nl