Aanpassen Veenparkkanaal te Barger Compascuum

In opdracht van DLG zijn wij bezig met het project Veenparkkanaal. Dit project is een onderdeel van het project Van Turfvaart tot Toervaart. Bij de realisatie van Turfvaart tot Toervaart worden de meeste kanalen in Drenthe en Groningen zo ingericht dat de kanaalen bevaarbaar worden voor de pleziervaart. Wij gaan het stuk kanaal wat door het Veenpark loopt zodanig inrichten dat het toegangelijk wordt voor de pleziervaart. Wij maken een verbinding zodat men straks met de boot vanaf het kanaal Oosterdiep naar het kanaal Catovaart kan vaarten via het Veenpark. Hiervoor moet er een doorsteek naar het Veenparkkanaal gegraven worden en een stuk kanaal moet verbreedt worden. Ook moeten er diverse oeververdedigingen aagebracht worden.
Het werk bestaan uit; grondwerk ca 35.000 m, aanleggen kade's met vrijgekomen grond, aanbrengen palenrij en stortsteen ca 600 m, steenstapeling op de bestaande damwand aanbrengen 1500 m, verlagen damwand 400 m
Het toezicht wordt gevoerd door de Provincie Drenthe.
Aanneemsom 215.000,00.
Uitvoeringstijd: februari 2007 tot ca november 2007.

Overzicht

© Stamweb.nl