Poelenplan Eerde

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het opschonen en graven van poelen (natuurtechnisch grondwerk)
- Het verwijderen van beplantingen
- Het verwijderen en plaatsen van afrasteringen
- Het verwerken van vrijkomend zand op zandwegen
- Het verwerken van vrijkomende grond op bouwlandperceel
- Het plaatsen van een overstortstuw (damwand)

Overzicht

© Stamweb.nl