Kadeverbetering De Zwette

Tussen Sneek en Leeuwarden ligt de vaart De Zwette deze vaart is onderdeel van de Elfstedentocht. De kades van het gedeelte tussen Scharnegoutum en Leeuwarden wordt door ons in opdracht van het Wetterskip Fryslân opgehoogd. Er wordt klei, beschoeiing en stortsteen aangebracht de totale lengte van de te verbeteren kade bedraagt ca 3 km.
Aanneemsom € 569.000,00
Uitvoeringstijd: juli 2008 tot december 2008.

Overzicht

© Stamweb.nl