Waterbeheersing Buiten Blok

In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied regio Noord en Waterschap Hunze en Aa's voeren wij het werk uit; Waterbeheersting Buiten Blok. Het werk wordt uitgevoerd in het buitengebied van Meeden gemeente Menterwolde. Om in het gebied de aan- en afvoer van water beter te kunnen regelen voeren wij diverse maatregelen uit zoals; het verbreden van sloten, vervangen duikers, aanbrengen stuwen en afsluiters, en het aanbrengen damwand en beschoeiingen.
Aanneemsom 177.000,00
Uitvoeringstijd: aug 2008 tot december 2008.

Overzicht

© Stamweb.nl