Bouw- en woonrijpmaken Zuidbroek fase 1

In opdracht van de gemeente Wierden maken wij de eerste fase van het uitbreidingsplan Zuidbroek te Wierden bouw- en woonrijp. Op de locatie Zuidbroek wordt een woonwijk gerealiseerd met ca 1300 woningen. www.zuidbroekwierden.nl
Het werk bestaat o.a. uit grondverzet ca. 140.000 m, aanbrengen wadi's en greppels, aanleg van riool ca 3500 m incl. gemaal, aanleggen persleiding 1000 m, aanbrengen verhardingen ca 32000 m en het aanbrengen van openbare verlichting.
Aanneemsom 1.770.000,00
Uitvoeringstijd: juni 2008 tot december 2009.

Overzicht

© Stamweb.nl