Bouwrijpmaken Kranerweerd te Zwartsluis

In opdracht van de Gemeente Zwartewaterland wordt er een perceel grond op industrieterrein Kranerweerd bouwrijp gemaakt. Het perceel wat bouwrijp gemaakt wordt is ter uitbreiding van Scheepswerf Geertman b.v. Het werk wordt in 2 fases uitgevoerd. In de eerste fase wordt het al het zand dat nodig is voor dit werk aangebracht op de helft van het bouwrijp te maken terrein. Als het veen wat onder het zand is voldoende is ingeklonken wordt het overtollige zand afgegraven en vervoerd naar het overige terrein.
Aanneemsom 86.000,00
Start werk januari 2007.

Overzicht

© Stamweb.nl