Peilbesluit Haerst - Genne

De volgende werkzaamheden staan gepland:

- Compenserende maatregelen treffen als gevolg de peilverlaging in de Kleine
Stadsgaten.
- Een aantal duikers vervangen als gevolg van het peilbesluit waarbij het uitgangspunt is dat in een normale beheersituatie het peil in de hoofdwatergangen geborgd is.

Het resultaat moet een beter functionerend gebied voor de aanwezige landbouw worden, met een gerealiseerde oplossing voor de problemen welke zijn ontstaan na de peilverlaging.
Een aantal duikers zullen vervangen worden als gevolg van het peilbesluit waarbij het uitgangspunt is dat in een normale beheersituatie het peil in de hoofdwatergangen geborgd is.

Overzicht

© Stamweb.nl