Beplanting en natuur herinrichting Odoorn

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- verrichten diverse opruimingswerkzaamheden;
- verwijderen van beplantingen;
- graven, vervoeren en verwerken grond;
- verrichten van werkzaamheden t.b.v. natuurbouw;
- aanleggen van faunavoorzieningen;
- verwerken verhardingsfunderingsmaterialen;
- aanbrengen bestratingen;
- aanbrengen van beplantingen;
- plaatsen terreinafscheidingen;
- bemesten en inzaaien;
- bijkomende werkzaamheden.

Overzicht

© Stamweb.nl