Waterbeheersing rond het Bargerveen

Het uit te voeren werk betreft een natuurtechnisch werk op het
gebied van waterbeheersing. De werkzaamheden bestaan in
hoofdzaak uit:
- het verwijderen en aanbrengen van stuwen;
- het aanbrengen van grondkerende constructies;
- het verwijderen en aanbrengen van duikers;
- het verwijderen en aanbrengen van inlaatwerken;
- het uitvoeren van grondwerken t.b.v. watergangen.

Overzicht

© Stamweb.nl