Baggeren drie weteringen en vijverpartijen te Hattem

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het treffen van voorbereidende werkzaamheden
- het baggeren van lijnvormige watergangen
- het verwerken van de baggerspecie op de aangrenzende percelen
- het baggeren van waterpartijen te Hattem
- het baggeren van de Bottenstrank
- het afvoeren en in eigendom overnemen van baggerspecie
- het herstellen van de aangrenzende percelen
- het verrichten van bijkomende werkzaamheden

Overzicht

© Stamweb.nl