Herinrichting Empese & Tondense heide

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het verwijderen en kappen van begroeiing/bomen
- Het afplaggen en ontgraven van humeuse toplaag
- Het graven van nieuwe watergangen
- Het deels afvoeren van vrijgekomen grond naar omliggende percelen
- Het deels afvoeren en in eigendom overnemen van vrijgekomen grond
- Het verwerken van vrijgekomen grond op omliggende percelen
- Het dempen en verontdiepen van watergangen en greppels
- Het uitvoeren van compenserende maatregelen in het kader van de waterhuishouding in en om het projectgebied ( Graven watergangen, aanleg drainage, plaatsen stuwen e.d.)
- Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Overzicht

© Stamweb.nl