Laarmanshoek

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het uitvoeren van diverse opruimwerkzaamheden, zoals het
rooien van bos;
b. het verleggen van de Regge en ontgraven van een kade d.m.v.
natuurtechnisch grondwerk;
c. het aanbrengen van een grootschalige bodemtoepassing (GBT) in
de vorm van kades met grond vrijgekomen uit het
gebied en in oktober/november 2012 aan te voeren
uit Varssen;
d. het opschonen en verontdiepen van watergangen met grond,
vrijgekomen uit het gebied;
e. het bouwen van een gemaal;
f. het bouwen van een tweetal voetgangersbruggen;
g. het verwijderen en aanbrengen van diverse duikers;
h. het verwijderen van een stuw;
i. het aanbrengen van een cascade;
j. de aanleg amfibitheater van traptrede-elementen;
k. het plaatsen van een kunstwerk met naald en zitbank;
l. diverse bijkomende werkzaamheden, zoals het plaatsen van
meubilair, aanbrengen straatwerk en klein asfalteringswerk, e.a.

Klik hier voor het bericht in de Stentor over dit project.

Overzicht

© Stamweb.nl