Binnenstad Oost Groningen, vervanging riolering

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Verwijderen verhardingen en kantopsluitingen
b. Zagen asfalt
c. Opbreken asfalt
d. Ontgraven grond onder saneringscondities
e. Ontgraven grond
f. Plaatselijk vervangen zandbed
g. Opruimen/dichtschuimen bestaand riool
h. Aanbrengen riool incl. inspectieputten
i. Vervangen huisaansluitingen
j. Aanbrengen kolken
k. Aanbrengen cunetdrainage
l. Aanbrengen funderingen
m. Aanbrengen open verhardingen
n. Aanbrengen asfalt verhardingen
o. Herstellen plantvakken

Overzicht

© Stamweb.nl