Afkoppelen Streukelerzijl

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

-Het verrichten van diverse opruimwerkzaamheden zoals onder andere het rooien van bomen en het opbreken van asfaltverhardingen.
-Het verrichten van sloopwerkzaamheden
-Het opschonen van watergangen
-Ontgraven, vervoeren en verwerken van grond
-Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van natuurbouw
-Het leggen van duikers
-Het bouwen van stuwen, gemalen en vispassages
-Het aanbregen van bestratingen en asfaltverhardingen
-Het plaatsen van terreinafscheidingen

Overzicht

© Stamweb.nl