Sleepslangbemesting

Zo beschikken wij voor het sleepslangen over een 12 meter brede Agrometer bemester met een schouten pompwagen die is uitgerust met een start-stop systeem zodat de bemester op de kopakker kan worden afgesloten.

Daarnaast beschikken wij ook over een 8m3 bsa mesttank met een 6 meter brede duport bemester om de mest over uw land uit te rijden. Ook kunnen wij het bouwland bemesten met zowel grasland bemester als een bouwland bemester.

Voor de vaste mest uitrijden beschikken wij over een strautman meststrooier om uw vaste mest te verwerken.

© SEIC.nl